Asfaltmengsels Lynpave gevalideerd door Asfaltkwaliteitsloket

Van Hot Mix Asfalt naar Warm Mix Asfalt

Lynpave-asfaltmengsels zijn een vorm van Warm Mix Asfalt. Dat is een term voor alle asfaltmengsels die worden geproduceerd bij temperaturen van 140 graden celsius of minder. Meerdere grote wegenbouwbedrijven en wegbeheerders hebben afgesproken om per 1 januari 2025 alleen nog maar met dergelijke mengsels te werken. In aanloop daarnaartoe hebben de ontwikkelaars van Lynpave hun mengsels voorgelegd aan het Asfaltkwaliteitsloket.

Het Asfaltkwaliteitsloket is een loket waar partijen terechtkunnen om innovatieve asfaltproducten te laten valideren. Een team van onafhankelijke deskundigen kijkt dan of de eigenschappen van het product overeenkomen met de eigenschappen die de partij belooft. Directeur-bestuurder Pieter Litjens van CROW, de stichting waarbij het loket is ondergebracht, heeft op vrijdag 31 mei twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels:

  • AC 11 Surf, AC 16 Surf, SMA 8 en SMA 11 mengsels met Lynpave additief en max. 30% PR (TRL 8)
  • AC 16 Base/Bin en AC 22 Base/Bin mengsels met Lynpave additief en max. 60% PR (TRL 9)

Lees het hele bericht hier.

Zie ook Lynpave zorgt voor 30% CO2-vermindering


Nieuwe aandeelhouder Millenaar & Van Schaik

Nieuwe aandeelhouder en uitbreiding belangen door bouwbedrijven in Millenaar & Van Schaik

Asfalttransportbedrijf Millenaar & Van Schaik Beheer BV heeft in BAM Infra Nederland een nieuwe aandeelhouder gevonden die voor 17% instapt in het bedrijf. De overige aandeelhouders, Heijmans, Dura Vermeer en Versluys Groep, hebben hun aandeel daarnaast vergroot naar 17%. Hierdoor hebben de vier bouwers een gelijk belang in het transportbedrijf. Het management behoudt de overige aandelen. Over de transactie worden geen financiële details bekendgemaakt.

Transitie van fossiel naar duurzaam transport
Als één van de grootste transporteurs van asfalt in Nederland speelt Millenaar & van Schaik een vooraanstaande rol in de transitie van fossiel naar duurzaam transport. Daarvoor innoveert en investeert het bedrijf in elektrisch aangedreven vrachtwagens en maakt het gebruik van de duurzamere Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) brandstof. Dit sluit aan bij de strategie van de vier bouwbedrijven waarin duurzaamheid centraal staan.

Investeren in emissieloze bouwplaatsen
Alle vier de bouwbedrijven investeren in het realiseren van emissieloze bouwplaatsen. Door samen te werken en te investeren in het asfalttransportbedrijf reduceren zij de CO2-uitstoot van het transport van en naar de bouwplaats bij de projecten waar zij asfalt nodig hebben.


Freesbedrijf

Freesactiviteiten verder onder de naam Infra-Techniek B.V.

Met trots en genoegen berichten we hierbij dat de bedrijven Infra-Groep B.V. , Freesbedrijf Van der Steen B.V., Versluys Groep, H4A en Mourik Infra B.V. vanaf 1 januari 2024 hun freesactiviteiten bundelen en voortzetten onder de naam Infra-Techniek B.V.

De bedrijven kennen elkaar al goed en hebben synergie in afkomst, cultuur en aanpak, waarbij kwaliteit en flexibiliteit de kernwoorden zijn. De samenwerking is eveneens een unieke bundeling van expertises met innovatieve en financiële slagkracht. Daarmee ligt een stabiele basis om de toekomstige uitdagingen op het gebied van emissiereducties, het behouden van vakmanschap en het groeiend aantal renovatieprojecten aan te pakken.

Infra-Techniek B.V. kan hiermee alle klanten en relaties nog beter van dienst zijn en zet vol vertrouwen en vastberadenheid koers naar voren.


HARSFALT! De Groene revolutie op de weg

Harsfalt!

De Groene revolutie op de weg

Dinsdag 31 oktober heeft Versluys & Zoon in de gemeente Moerdijk inmiddels haar 3e project Harsfalt aangebracht. Onder toeziend oog van vele geïnteresseerde gemeentelijke opdrachtgevers en na een hartelijk ontvangst van de wethouder van Moerdijk hebben we onder ideale omstandigheden Harsfalt SMA 8 verwerkt.

Harsfalt SMA 8 wordt aangebracht op de Koekoeksedijk.

Belangrijke bijdrage duurzaamheidsdoelstellingen in 2050.

Harsfalt is een duurzaam soort asfalt waar het bitumen, dat normaal uit ruwe aardolie bestaat,100% wordt vervangen door een biologisch bindmiddel. Dit bindmiddel is onderzocht op minimaal gelijkwaardige eigenschappen versus bitumen. Harsfalt draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die we in 2050 moeten halen.

Wij danken de gemeente Moerdijk voor het verwezenlijken van dit project waardoor we weer een stap in de duurzame richting hebben kunnen zetten.

Het Harsfalt wordt aangebracht op de Koekoeksedijk.

Harsfalt is een samenwerking van onderstaande partijen

Remmits, Mourik Infra B.V., Reinten Infra B.V., Vermeulen Groep, BMI Esha, NTP, Asfalt Kennis Centrum en Versluys Groep.


Versluys Groep rouwt om het overlijden van oud-directeur Teus de Wit

Versluys Groep rouwt om het overlijden van oud-directeur Teus de Wit

Met diepe droefheid heeft Versluys Groep kennis genomen van het overlijden van Teus de Wit, oud-directeur en STAK voorzitter van het bedrijf. Teus is ruim 20 jaar werkzaam geweest bij Versluys Groep en heeft met grote inzet bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Dankzij zijn leiderschap is Versluys uitgegroeid tot een middelgroot, gezond en modern Wegenbouw- en Verkeerstechniekbedrijf.

Teus’ toewijding, vriendschap en warmte zullen door iedereen die hem kende gemist worden. Ondanks zijn terugtreden bij het bedrijf bleef hij nog steeds betrokken en waardevol voor Versluys Groep. De directie en medewerkers zijn dankbaar voor wat Teus voor Versluys Groep heeft betekend en zullen hem voor altijd herinneren als een gewaardeerde collega en vriend.

Versluys Groep wenst de familie van Teus, waaronder zijn vrouw Inez, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


Harsfalt met een 100% biologisch bindmiddel

Eerste bio-asfalt 'Harsfalt' in proefvakken Assen en Oude IJsselstreek.

Op 21 juli 2022 werd voor het eerst in Nederland Harsfalt toegepast in Assen en Oude IJsselstreek. Dit innovatieve asfaltmengsel is het eerste waarbij ruwe aardolie is vervangen door een 100% biologisch bindmiddel.

Deze vernieuwing betekent een belangrijke en grote stap voorwaarts voor de toekomst van bio-asfalt in Nederland. Hierdoor kan het wegennet de komende jaren duurzaam worden vernieuwd. Harsfalt draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen en helpt bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Versluys Groep, Mourik Infra, NTP, Vermeulen Groep en ReintenInfra zijn de trotse bedrijven die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe asfaltmengsel. Dankzij de samenwerking met Esha en Miscancell, en met de steun van het Asfalt Kennis Centrum, wordt hiermee het asfalt van de toekomst gerealiseerd!

Belangrijke bijdrage klimaatneutraal werken in 2030.

In Harsfalt is het bitumen, dat afkomstig is van ruwe aardolie, vervangen door een 100% biologisch bindmiddel. Dat bindmiddel bevat een combinatie van biologische oliën, hars en lignine uit olifantsgras. Alle ingrediënten en het mengsel zijn zorgvuldig onderzocht op onder andere gezondheid, milieu, herbruikbaarheid, materiaaleigenschappen en mengseleigenschappen.

Het gebruik van Harsfalt zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van onze branche om in 2030 klimaatneutraal te werken aan de Nederlandse wegen.

Het Harsfalt wordt aangebracht de weg (Den Dam) tussen Breedenbroek en Sinderen.

4 jaar lang monitoren.

Woordvoerder Ralph Venema: “Het Asfalt Kennis Centrum is trots op haar aandeelhouders die blijvend asfaltmengsels ontwikkelen en bijdragen aan de doelstellingen van de opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. Deze specifieke samenwerking van de aandeelhouders Versluys Groep, Mourik Infra, NTP, Vermeulen Groep en ReintenInfra heeft een hele belangrijke stap opgeleverd voor de asfaltbranche. Een prachtig voorbeeld hoe MKB-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.”

Het asfalt is aangebracht in twee proefvakken in de gemeenten Assen en Oude IJsselstreek en deze proefvakken worden vier jaar lang gemonitord door het Asfalt Kennis Centrum, waarbij zij onder andere het verouderingsgedrag van het wegdek in de gaten te houden.