Certificering Versluys Groep

CO2-bewust certificaat niveau 5
De CO2-prestatieladder is een instrument voor het meten van duurzaamheid van een bedrijf. Het doel is om bedrijven te stimuleren om hun CO2-uitstoot te kennen, permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en bedrijven te stimuleren maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

Download certificaat

Organizational Safety Culture Certificate
Safety Culture gaat over de manier waarop mensen veilig samenwerken. Een goede veiligheidscultuur maakt een organisatie minder kwetsbaar voor ongewenste voorvallen.

Download certificaat

Certificering Versluys & Zoon BV

Managementsysteem certificaat ISO 9001:2015
Een ISO 9001-certificaat laat zien dat een organisatie aan de juiste eisen voldoet op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Download certificaat

Managementsysteem certificaat VCA** 2017/6.0
VCA is in Nederland al 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Deze norm richt zich op het concreet verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

Download certificaat

Productcertificaat Bitumineus gebonden mengsels
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9320 “Milieuhygiënische prestaties en – eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt”.

Download certificaat

Certificaat erkend leerbedrijf
Versluys is een erkend leerbedrijf voor de opleidingen Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent, Leerwerktraject infratechniek, Assistent bouw en infra, (Allround) Vakman gww, Asfaltafwerker, Balkman, Monteur mobiele werktuigen, Allround monteur mobiele werktuigen, Machinist freeswerk, Machinist grondverzet, Machinist wegenbouw en Middenkaderfunctionaris infra.

Download certificaat

Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars
Een belangrijk doel van BIA/RIA is het voldoen aan de verplichting art. 26 van Richtlijn 2008/98/EG. Dit artikel vereist dat degenen die beroepsmatig afvalstoffen inzamelen, verhandelen, vervoeren of daarin bemiddelen zich bij de bevoegde instanties laten registreren.

Download certificaat

Certificaat SPG Zuid-Holland erkenningsregeling leerbedrijf
Versluys & Zoon voldoet aan de erkenningsregeling leerbedrijf bouw & infra en draagt in het kader van MVO actief bij aan het opleiden van de leerlingen van SPG Zuid-Holland.

Download certificaat

Erkend Bedrijf voor Oppervlak Behandeling op Wegen
Een erkend bedrijf voor Oppervlakbehandeling op Wegen, toont door het bezit van het certificaat aan dat het bedrijf de processen op orde heeft, personeel vakbekwaam is in het aanbrengen van oppervlakbehandelingen en dat het benodigde materieel en het te gebruiken materiaal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Download certificaat

Meer over Versluys & Zoon BV