Duurzaamheid

Versluys verduurzaamt al jaren onze organisatie en de markt. We focussen hierbij op het beperken van ons effect op klimaatverandering. We werken aan de transitie naar volledig nul-emissie in 2050. Dit willen we onder andere bereiken met doorontwikkeling van ons materieel naar duurzame alternatieven.

De stappen die we al hebben gezet:

2011

Maatregelen genomen om uitstoot te verminderen en beloond met CO2 prestatieladder trede 5.

2014

Een nieuw kantoorpand met duurzame maatregelen waaronder bijvoorbeeld 71 zonnepanelen. Vanaf dat moment zien we nul op de meter.

2019

Nog eens 380 extra panelen op onze werkplaats, waardoor we nu een geheel energieneutraal pand hebben.

2020

Intern binnen Versluys Groep een duurzaamheidscoördinator aangesteld die zicht richt op het verduurzamen van al onze werkzaamheden en faciliteiten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons logisch. We richten ons op een optimaal evenwicht tussen economische belangen, milieubelangen en gezondheidsbelangen.

Jaarlijks wordt het milieubeleid door de directie vastgesteld;

 • De doelstellingen in het KAM-jaarplan (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) worden vastgelegd op basis van het vastgestelde milieubeleid;
 • De bewaking vindt continu plaats door interne en externe audits;
 • Door steeds de doelstellingen te evalueren en waar nodig aan te passen of te vernieuwen waarborgen wij continue verbetering in het bedrijf.
 • Al onze bedrijven beschikken over de benodigde certificaten. Deze waarborgen de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

Social Return on Investment
Op verschillende afdelingen binnen onze organisatie hebben we werkplekken gereserveerd voor de inzet van langdurig werklozen of deels arbeidsongeschikten (WIA en/of Wajong). De afgelopen jaren hebben wij een flink aantal personen met succes een kans gegeven op de arbeidsmarkt, de meerderheid hiervan is nog steeds bij ons werkzaam. We werken samen met een aantal Sociale Werkvoorzieningen en we hebben op diverse vestigingen voor langere tijd collega’s vanuit deze diensten. Door onze ruime ervaring weten we hoe we deze mensen moeten begeleiden en coachen bij hun terugkeer in het arbeidsproces. Wij zijn een erkend Fundeon leerbedrijf.

Doelstelling CO2-reductie

Doelstelling CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar (2011):

 • 5% CO2-reductie in 2015
 • 10% CO2-reductie in 2020
 • 15% CO2-reductie in 2025

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van bedrijfsvoering en projecten in uitvoering.

Maatregelen zijn gedocumenteerd in een planning en worden periodiek gemonitord en gereviewd.

Zie onderstaande documenten:

 1. Communicatieplan CO2-reductie
 2. Communicatieplan met relaties
 3. Toolbox CO2 november 2023
 4. Voortgangsverslag en actieplan 2018 1/2
 5. Voortgangsverslag en actieplan 2018 2/2
 6. Voortgangsverslag en actieplan 2019 1/2
 7. Voortgangsverslag en actieplan 2019 2/2
 8. Voortgangsverslag en actieplan 2020 1/2
 9. Voortgangsverslag en actieplan 2020 2/2
 10. Voortgangsverslag en actieplan 2021 1/2
 11. Voortgangsverslag en actieplan 2021 2/2
 12. Voortgangsverslag en actieplan 2022 1/2
 13. Voortgangsverslag en actieplan 2022 2/2
 14. Voortgangsverslag en actieplan 2023 1/2
 15. Ketenanalyse optimalisatie wegenonderhoud
 16. Scope 3 analyse en voortgangsdocument

Meer over Versluys & Zoon BV