Veiligheid

Versluys Groep hecht grote waarde aan een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. We streven naar nul ongevallen met verzuim bij de personele inzet op onze werken en nul incidenten en schade aan de omgeving. Veilig werken vereist dat al onze medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de handhaving van een vellige werkomgeving voor iedereen. Om daaraan invulling te geven:

 • voelen wij ons verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en die van anderen,
 • spreken we elkaar aan op onveilig gedrag en vinden het normaal dat collega’s ons aanspreken op ongewenst gedrag, ongeacht rangen en standen,
 • maken we melding van (bijna) ongevallen en incidenten zodat we hiervan kunnen leren.

Om deze veiligheid te waarborgen hebben we een veiligheidsinstructieboekje ontwikkeld, ter ondersteuning van een veilige uitvoering van onze werkzaamheden. Werken bij Versluys Groep betekent werken op een veilige, gezonde en milieubewuste wijze!

Bekijk ons Veiligheidsboekje

Nieuwsbrieven

Maatregelen die we met Versluys nemen omtrent veilig, zijn continue in ontwikkeling. Zie onderstaande nieuwsbrieven vol informatie over onze kijk op veiligheid en maatregelen die we nemen:

 1. Nieuwsbrief 1
 2. Nieuwsbrief 2
 3. Nieuwsbrief 3
 4. Nieuwsbrief 4
 5. Nieuwsbrief 5
 6. Nieuwsbrief 6
 7. Nieuwsbrief 7
 8. Nieuwsbrief 8
 9. Nieuwsbrief 9
 10. Nieuwsbrief 10
 11. Nieuwsbrief 11

Meer over Versluys & Zoon BV