Harsfalt met een 100% biologisch bindmiddel

Eerste bio-asfalt 'Harsfalt' in proefvakken Assen en Oude IJsselstreek.

Op 21 juli 2022 werd voor het eerst in Nederland Harsfalt toegepast in Assen en Oude IJsselstreek. Dit innovatieve asfaltmengsel is het eerste waarbij ruwe aardolie is vervangen door een 100% biologisch bindmiddel.

Deze vernieuwing betekent een belangrijke en grote stap voorwaarts voor de toekomst van bio-asfalt in Nederland. Hierdoor kan het wegennet de komende jaren duurzaam worden vernieuwd. Harsfalt draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen en helpt bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Versluys Groep, Mourik Infra, NTP, Vermeulen Groep en ReintenInfra zijn de trotse bedrijven die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe asfaltmengsel. Dankzij de samenwerking met Esha en Miscancell, en met de steun van het Asfalt Kennis Centrum, wordt hiermee het asfalt van de toekomst gerealiseerd!

Belangrijke bijdrage klimaatneutraal werken in 2030.

In Harsfalt is het bitumen, dat afkomstig is van ruwe aardolie, vervangen door een 100% biologisch bindmiddel. Dat bindmiddel bevat een combinatie van biologische oliën, hars en lignine uit olifantsgras. Alle ingrediënten en het mengsel zijn zorgvuldig onderzocht op onder andere gezondheid, milieu, herbruikbaarheid, materiaaleigenschappen en mengseleigenschappen.

Het gebruik van Harsfalt zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van onze branche om in 2030 klimaatneutraal te werken aan de Nederlandse wegen.

Het Harsfalt wordt aangebracht de weg (Den Dam) tussen Breedenbroek en Sinderen.

4 jaar lang monitoren.

Woordvoerder Ralph Venema: “Het Asfalt Kennis Centrum is trots op haar aandeelhouders die blijvend asfaltmengsels ontwikkelen en bijdragen aan de doelstellingen van de opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. Deze specifieke samenwerking van de aandeelhouders Versluys Groep, Mourik Infra, NTP, Vermeulen Groep en ReintenInfra heeft een hele belangrijke stap opgeleverd voor de asfaltbranche. Een prachtig voorbeeld hoe MKB-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.”

Het asfalt is aangebracht in twee proefvakken in de gemeenten Assen en Oude IJsselstreek en deze proefvakken worden vier jaar lang gemonitord door het Asfalt Kennis Centrum, waarbij zij onder andere het verouderingsgedrag van het wegdek in de gaten te houden.