Harsfalt!De Groene revolutie op de weg

Dinsdag 31 oktober heeft Versluys & Zoon in de gemeente Moerdijk inmiddels haar 3e project Harsfalt aangebracht. Onder toeziend oog van vele geïnteresseerde gemeentelijke opdrachtgevers en na een hartelijk ontvangst van de wethouder van Moerdijk hebben we onder ideale omstandigheden Harsfalt SMA 8 verwerkt.

Harsfalt SMA 8 wordt aangebracht op de Koekoeksedijk.

Belangrijke bijdrage duurzaamheidsdoelstellingen in 2050.

Harsfalt is een duurzaam soort asfalt waar het bitumen, dat normaal uit ruwe aardolie bestaat,100% wordt vervangen door een biologisch bindmiddel. Dit bindmiddel is onderzocht op minimaal gelijkwaardige eigenschappen versus bitumen. Harsfalt draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die we in 2050 moeten halen.

Wij danken de gemeente Moerdijk voor het verwezenlijken van dit project waardoor we weer een stap in de duurzame richting hebben kunnen zetten.

Het Harsfalt wordt aangebracht op de Koekoeksedijk.

Harsfalt is een samenwerking van onderstaande partijen

Remmits, Mourik Infra B.V., Reinten Infra B.V., Vermeulen Groep, BMI Esha, NTP, Asfalt Kennis Centrum en Versluys Groep.