Van Hot Mix Asfalt naar Warm Mix Asfalt

Lynpave-asfaltmengsels zijn een vorm van Warm Mix Asfalt. Dat is een term voor alle asfaltmengsels die worden geproduceerd bij temperaturen van 140 graden celsius of minder. Meerdere grote wegenbouwbedrijven en wegbeheerders hebben afgesproken om per 1 januari 2025 alleen nog maar met dergelijke mengsels te werken. In aanloop daarnaartoe hebben de ontwikkelaars van Lynpave hun mengsels voorgelegd aan het Asfaltkwaliteitsloket.

Het Asfaltkwaliteitsloket is een loket waar partijen terechtkunnen om innovatieve asfaltproducten te laten valideren. Een team van onafhankelijke deskundigen kijkt dan of de eigenschappen van het product overeenkomen met de eigenschappen die de partij belooft. Directeur-bestuurder Pieter Litjens van CROW, de stichting waarbij het loket is ondergebracht, heeft op vrijdag 31 mei twee certificaten uitgereikt voor twee soorten Lynpave-asfaltmengsels:

  • AC 11 Surf, AC 16 Surf, SMA 8 en SMA 11 mengsels met Lynpave additief en max. 30% PR (TRL 8)
  • AC 16 Base/Bin en AC 22 Base/Bin mengsels met Lynpave additief en max. 60% PR (TRL 9)

Lees het hele bericht hier.

Zie ook Lynpave zorgt voor 30% CO2-vermindering